پل دندان بهتر است یا ایمپلنت

پل دندان بهتر است یا ایمپلنت

آیا برای شما هم سوال است که پل دندان بهتر است یا ایمپلنت؟! بهداشت دهان و دندان‌ها از جوانی تا پیری اهمیت بسیاری دارد و از جمله تصمیماتی که ممکن است در مورد آن بگیریم، انتخاب بین دو روش اصلی جایگزینی دندانهای از دست رفته، یعنی پل دندان و ایمپلنت، می‌باشد. ... ادامه مطلب