در چه شرایطی ایمپلنت دندان جلو درد دارد؟

آیا ایمپلنت دندان جلو درد دارد ؟

قبلا در مقاله ای جدا بررسی کردیم که آیا ایمپلنت دندان درد دارد ؟، حال به ایمپلنت دندان جلو میپردازیم. دلیل اصلی آن هم طرح درمان دشوار و پیچیده ای است که بر روی دندان های بیمار پیاده می شوند و کاهش درد آن به تبحر بالا و تجربه زیاد جراح نیاز دارد. ... ادامه مطلب